تجربه کاربری

به اختصار UX شامل رفتارها، نگرش‌ها و احساسات یک کاربر دربارهٔ استفاده از یک محصول، سامانه یا سرویس خاص است. تجربهٔ کاربری جنبه‌های کاربردی، تجربه شده، اثرگذار به صورت عاطفی، معنادار و ارزش‌مند تعامل انسان و رایانه و مالکیت محصول را در بر می‌گیرد. علاوه بر این، برداشت یک فرد از جنبه‌های مختلف یک سامانه مانند سودمندی، کاربری آسان و کارایی نیز در گسترهٔ تجربهٔ کاربری قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر، تجربهٔ کاربری همان خاطره‌ای است که با استفاده از یک محصول، سامانه یا سرویس در ذهن کاربر نقش می‌بندد.

دونالد نورمن: تجربه کاربری شامل تمام جنبه های تعاملی کاربر با شرکت، خدمات و محصولات آن است.
جسی جیمز گرت: تجربه کاربری به شیوه ای برمی‌گردد که در جهان واقعی با یک محصول رفتار و از آن استفاده می شود.

سیستم helpdesk دورتال

خدمات طراحی و مشاوره

تجربه کاربری حیطه بسیار گسترده ای داشته و به طور کل شامل موارد زیر می شود. (این خدمات قابل ارائه می باشد).

 • طراحی فرآیند تجربه کاربری sketch - wireframe - prototype
 • طراحی KIT اختصاصی
 • طراحی بر پایه سبک های material - microsoft - apple
 • تحقیق کاربری - user research
 • معماری اطلاعات - information architecture
 • روانشناسی کاربر
 • کاربرد پذیری - usability
 • تدوین استراتژی
 • تجربه کاربری و ارائه راهکارهای سازمانی
 • تست های تجربه کاربری در سطوح مختلف
  • تست A/B در کاربرد پذیری
  • تست Guerrilla Usability در کاربرد پذیری
  • تست First Click در کاربرد پذیری
  • تست Eye Tracking در کاربرد پذیری

 

© تمامی حقوق این سایت محفوظ و در اختیار شرکت نوآوران ارتباطات دوران می باشد. Copyright 2000 — 2018 DOURTAL All rights reserved.

5.2.0.0
V5.2.0.0