مشاوره و نظارت

  گروه دوران همواره آمادگی دارد با بهره گیری از شایسته ترین متخصصان و تحلیلگران فعال در حوزه فناوری اطلاعات و خبرگان فناوری های مبتنی بر وب تجربیات خود را در قالب خدمات مشاوره ای در اختیار مشتریان خود قرار دهد. این خدمات هم اکنون در قالب خدمات شناخت و تحلیل نیازمندی های کسب و کار و خدمات مشاوره و بررسی RFP به عنوان مقدمات اجرای پروژه های پورتال آماده ارائه به مشتریان است.

5.6.6.0
گروه دورانV5.6.6.0