• خدمات جانبی نرم افزار – سطح استاندارد

  شرح خدمات جانبی:

  موارد ذیل در زمره خدمات جانبی تلقی خواهد شد؛

  ردیف گروه خدمات شرح خدمات مقدار (برحسب ساعت)
  1 نگهداری سایت و مدیریت محتوا شامل خدمات زیر:
  - بروزرسانی نرم افزار
  - بروزرسانی صفحه Home
  - ورود اطلاعات اولیه
  - آموزش مدیریت و کاربری نرم افزار
  30
  2 طراحی و گرافیک شامل خدمات زیر:
  - طراحی بنر سایت
  - طراحی و پیاده سازی پوسته گرافیکی (تم اختصاصی)
  - طراحی اسلاید درخواستی
  - مشاوره، طراحی و پیاده سازی معماری محتوا
  10
  3 خدمات کارشناسی و توسعه نرم افزار شامل خدمات زیر:
  - ایجاد ماژولهای محتوایی و اختصاصی
  - یکپارچه سازی با سایر سامانه ها
  - ایجاد ماژولهای بر پایه وب سرویس
  - ایجاد گزارشات اختصاصی
  - ایجاد فرم و فرآیند الکترونیکی
  - ایجاد میز خدمت الکترونیکی
  - انجام پیشنهادات و توسعه مورد نیاز مشتری
  10

  جدول شماره 1 – انواع خدمات جانبی

  نکته مهم: حق الزحمه ارائه سایر خدمات خارج از چارچوب فوق در صورت موافقت مجری جهت انجام، براساس تعرفه سازمان نظام صنفی رایانه ای محاسبه و از کارفرما اخذ خواهد شد.

 • خدمات جانبی نرم افزار – سطح ویژه
 • خدمات جانبی نرم افزار – سطح اختصاصی
5.6.6.0
گروه دورانV5.6.6.0