معرفی سیستم DIS

سیستم جامع یکپارچه ساز دورتال یک راهکار جامع، امن و کارآمد است که با راه اندازی آن ارتباطات لازم ما بین سامانه پورتال و سیستم های کاربردی موجود در سازمان جهت ارائه خدمات الکترونیک، فراهم می‌گردد. این سیستم بر پایه آخرین معماری و تکنولوژی های فنی، تولید و پیاده سازی گردیده است.

معماری سیستم DIS

سیستم جامع یکپارچه ساز دورتال بر پایه تکنولوژی Microsoft .Net Framework 4.5 و با استفاده از معماری پیازی (Onion Architecture) و پیاده سازی استانداردهای SOLID ایجاد گردیده است.

معماری سیستم DIS

شمای کلی سیستم یکپارچه ساز DIS

اجزای تشکیل دهنده سیستم DIS

اجزای تشکیل دهنده سیستم DIS

Token Server: این بخش به منظور احراز هویت (Authentication) کاربران جهت دسترسی به خدمات و امکانات ارائه شده سازمان ایجاد گردیده است. این قسمت از سیستم بر پایه تکنولوژی Owin پیاده سازی شده است. بر اساس این تکنولوژی تمامی فرآیند احراز هویت بر پایه استاندارد JWT Token انجام می گردد.
Sync Service: این بخش به منظور تبدیل اطلاعات خام سیستم های درون سازمانی به داده قابل استفاده و مورد کاربرد در سرویس های خدمات الکترونیک و نیز دریافت اطلاعات کاربری جهت احراز هویت می باشد.
 وب سرویس های اختصاصی (Web Services) : در این بخش متناسب با خدمات الکترونیک مورد نظر سازمان، وب سرویس های مربوطه تولید و قابل استفاده در نرم افزار پورتال و یا سایر سامانه های موجود می باشد. قابل ذکر است وب سرویس های بر اساس آخرین تکنولوژی وب سرویس دات نت (Web API 2.0) تولید می گردد.
 کیت توسعه نرم افزاری (SDK) : به منظور ایجاد زیرساخت توسعه ای و انعطاف پذیر بودن سیستم، این بخش در قالب کیت توسعه نرم افزاری فراهم گردیده است. این قابلیت امکان تولید وب سرویس های اختصاصی را توسط کارشناسان فنی سازمان ها نیز فراهم می‌کند. لازم به ذکر است تولید سرویس های مورد نظر سازمان ها نیز توسط شرکت نوآوران ارتباطات دوران، در این بستر صورت می پذیرد.

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0